ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Συντήρηση - Επισκευή

 
 

  Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη Συντήρηση και Επισκευή Γερανογεφυρών και Βαρούλκων όλων των κατασκευαστών και όλων τύπων.
 
  Στην περίπτωση της συντήρησης, αυτή πραγματοποιείται για προληπτικούς λόγους με σκοπό την ασφαλή μακροπρόθεσμη λειτουργία των ανυψωτικών. Πραγματοποιείται επιθεώρηση όλων των λειτουργιών του ανυψωτικού και γίνονται εργασίες συντήρησης στα απαιτούμενα μέρη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 
  Οι επισκευές των Γερανογεφυρών και Βαρούλκων γίνονται μετά από έλεγχο της λειτουργίας τους και της όποιας βλάβης έχει διαπιστωθεί. Συνήθως πραγματοποιούνται στη θέση όπου είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν.

Κήπων 18, Περιστέρι,

ΤΚ 12137

gallerylink.jpg