Εταιρικό Προφίλ

Εταιρικό Προφίλ

 
 

 
  Η InspecTech ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013 με αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση και την υποστήριξη (aftersalesservice) γερανογεφυρών και ανυψωτικού εξοπλισμού παντός τύπου.


  Η εμπειρία μας από την μελέτη μέχρι και την λειτουργία πολλών γερανογεφυρών, εξασφαλίζει στους πελάτες της το επίπεδο εκείνο των υπηρεσιών που αναμένουν και θα πρέπει να απαιτούν από τους προμηθευτές τους.

  Η InspecTech παρέχει άρτια εξυπηρέτηση στους πελάτες της με υπηρεσίες συντήρησης στα συστήματα ανυψωτικών και μεταφοράς φορτίου.

  Tο σύστημα διαχείρισης ποιότητας της InspecTech έχει αξιολογηθεί και καλύπτει τις απαιτήσεις του πρότυπου ποιότητας iso 9001:2015.

  Η InspecTech για την επίτευξη των σκοπών της έχει αρχίσει συνεργασία με τις καταξιωμένες στο χώρο εταιρείες όπως η κορυφαία ισπανική GH Cranes & Components η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των γερανογεφυρών. Τα βαρούλκα της έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει υψηλή ποιότητα, ασφάλεια και αντοχή, καθώς και εύκολη συντήρηση. Κατά την σχεδίαση και κατασκευή τόσο των βαρούλκων όσο και των υπόλοιπων εξαρτημάτων, αλλά και των πλήρων γερανογεφυρών τηρούνται οι αυστηρότερες προδιαγραφές, διασφαλιζόμενες από την πιστή τήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές της επιτρέπουν να είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη στις διεθνείς αγορές.

  Καθημερινή μας επιδίωξη μας είναι να είμαστε μια επιχειρηματική ομάδα που αποτελεί εν δυνάμει κομμάτι της κοινωνίας. Να εργαζόμαστε για μια εταιρεία που συνεισφέρει στην ποιότητα ζωής όλων μας. Με αυτόν τον τρόπο, να βρίσκουμε τους λόγους, όχι μόνο να επενδύουμε στο έργο και τα προϊόντα που κατασκευάζουμε, αλλά κυρίως να πιστεύουμε σε αυτά και να εμπνεόμαστε από αυτά. Για εμάς, η επιχειρηματική δράση συνδέεται πάντα με μία διαρκή προσπάθεια να λειτουργούμε πρώτα και πάνω από όλα με αίσθημα δημόσιας ευθύνης απέναντι στο καταναλωτικό κοινό, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους που μας επέλεξαν.

 

Στόχος μας

  Στην InsecTech θέτουμε ως κύριο στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων ανυψωτικών κατασκευών υψηλού επιπέδου, εφαρμόζοντας το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 : 2015 που πληροί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την νομοθεσία σε ότι αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια για την μελέτη, εμπορία, συναρμολόγηση, συντήρηση και την επισκευή κατασκευών γερανογεφυρών. Μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλου του προσωπικού μας, επιτυγχάνουμε την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.

  Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται καθόλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων της εταιρείας και είναι απόλυτα ενταγμένος στο σύστημά μας. Ο ποιοτικός έλεγχος εφαρμόζεται σε τρεις φάσεις του προϊόντος. Στις εισερχόμενες πρώτες ύλες και στα εξαρτήματα που θα απαρτίσουν την κατασκευή, στα ενδιάμεσα στάδια κατασκευής και στο τελικό προϊόν. Οι προμηθευτές επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλότατες προδιαγραφές της InspecTech. Στις ενδιάμεσες φάσεις γίνεται έλεγχος μετά από κάθε επεξεργασία του προϊόντος, ενώ το τελικό προϊόν ελέγχεται διεξοδικά ώστε να παραδοθεί με σιγουριά και υπευθυνότητα.

  Όλα τα υποσυστήματα του τελικού προϊόντος ελέγχονται μεμονωμένα και τα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αξιολογούνται και αν απαιτηθεί, εκτελούνται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος που έχει παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, εφόσον το ελάττωμα οφείλεται στην κατασκευή και δεν έχει προκληθεί ζημιά από κακή μεταφορά, κακή αποθήκευση, κακή εγκατάσταση, κακή χρήση ή αμέλεια. Η εγγύηση ισχύει εφόσον κατά την εγκατάσταση και χρήση των προϊόντων της εταιρείας έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της InspecTech.

Κήπων 18, Περιστέρι,

ΤΚ 12137

gallerylink.jpg