Γερανογέφυρες

  Αναλαμβάνουμε την κατασκευή την συντήρηση και το service όλων των τύπων ηλεκτροκίνητων γερανογεφυρών από 1t έως 100t. (Χαμηλής & κανονικής κρέμασης, Κρεμαστή, Επικαθήμενη κανονικού & Μειωμένου ύψους).

geranogefira.jpg
geranogefira2.jpg
geranogefira-diplou-forea.jpg
geranogefira-kremasti.jpg
geranogefira-monou-forea.jpg
geranogefira-pilonas.jpg

 

Γερανογεφυρες